Rozlicz PIT z PITax.pl

Warto wiedzieć

Do wypadków z udziałem zwierząt dochodzi codziennie na polskich drogach. Według szacunków tylko 25% kierowców zgłasza zdarzenie właściwym organom i tylko w momencie, gdy ucierpi ich środek transportu bądź doznają uszczerbku na zdrowiu. Jak zatem wygląda sytuacja od strony prawnej?

  • Według obowiązującego w naszym kraju prawa, tylko autostrady muszą być ogrodzone, dlatego w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia, ich zarządca powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania. Kolizje na innych drogach wymagają natomiast od właściciela samochodu polisy autocasco. W przeciwnym razie, szanse na uzyskanie rekompensaty są minimalne. 
  • Na kierującym nie ciąży obowiązek wzywania Policji na miejsce zdarzenia, jeśli nie ma osób rannych bądź zabitych. 
  • W przypadku kolizji z udziałem zwierząt domowych, należy odszukać właściciela zwierzęcia, który powinien zapłacić za szkodę z własnej kieszeni bądź polisy ubezpieczeniowej. 

  • Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego właściciel jest odpowiedzialny za swoje zwierzę domowe. Pies który uciekł lub zabłąkany kot mogą poprzez wtargnięcie na jezdnię przyczynić się do bardzo niebezpiecznych sytuacji na drodze. Za skutki tych zdarzeń właściciel będzie odpowiadał z tytułu tzw. winy w nadzorze.
  • Podczas kolizji z udziałem zwierzęcia poszkodowanym jest nie tylko kierowca, ale także właściciel zwierzęcia, które na skutek zderzenia doznało obrażeń lub poniosło śmierć. Według kodeks cywilnego (art. 424) ,,Kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz albo zabił lub zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone’’.
  • Kierowca jest współodpowiedzialny za powstanie szkody, gdy przyczynił się do powstania kolizji lub zwiększył w znacznym stopniu jej prawdopodobieństwo (m.in. nadmierna prędkość czy ignorowanie znaków drogowych). Wówczas może on zostać uznany współwinnym lub winnym powstałej szkody. W związku z tym obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez zwierzę ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Jeśli potrąciłeś zwierzę bądź byłeś świadkiem takiego zdarzenia, nie czekaj. Zadzwoń i uratuj mu życie!

Policja: 997
Straż Miejska: 986
Wojewódzkie Zarządzanie Kryzysowe: 987

Europejski numer alarmowy 112
Infolinia GDDKiA: 19111

Jak prawidłowo zachować się w razie wypadku z udziałem zwierzęcia?

  • Włączyć światła awaryjne
  • Zabezpieczyć miejsce trójkątem ostrzegawczym
  • Jeśli zwierzę żyje, w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy i wezwać odpowiednie służby

Pamiętaj! 
Jeśli potraciłeś zwierzę, nie uciekaj z miejsca wypadku! Wiele zwierząt przeżywa to zdarzenie i potrzebuje  natychmiastowej pomocy. Możesz nie tylko zrobić dobry uczynek i uratować jego życie, ale zaoszczędzić również swoje pieniądze. Za nieudzielenie pomocy rannemu zwierzęciu i niepoinformowanie o zdarzeniu odpowiednich służb, grozi kara grzywny w wysokości nawet 5 tys. zł.

Rocznie na drogach poważnie rannych zostaje nawet
kilkaset tysięcy zwierząt. Nie bądź obojętny!
Przekaż swój 1% na pomoc ofiarom wypadków.

KRS: 0000406362 Rozlicz PIT z PITax.pl
Partnerzy
Gdańsk
Kakadu
Magazyn Kocie Sprawy
KrakVet
RDC
Newspoint
TomorrowVision
Pies na urlopie
Wroclaw.pl
Urban info
Straż Miejska
Telekarma
MZA Warszawa
Zamerdani
Koleje Mazowieckie
Elcupacabra
Rynek Zoologiczny
Vetos Farma
4mat media.pl
Pies w Warszawie
Private - marketing
Balto
Animavet
psiolubni
bioweta
Telsat
leo
dami TV